Correction factors for weight productive traits up to weaning in the Bruna dels Pirineus beef cattle breed

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

5 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Correction factors for weight productive traits up to weaning in the Bruna dels Pirineus beef cattle breed'. Junts formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences