Contribution of sex on the underlying mechanism of the gambling disorder severity

Susana Jiménez-Murcia*, Roser Granero, Mónica Giménez, Amparo del Pino-Gutiérrez, Gemma Mestre-Bach, Teresa Mena-Moreno, Laura Moragas, Marta Baño, Jéssica Sánchez-González, Marta de Gracia, Isabel Baenas-Soto, S. Fabrizio Contaldo, Eduardo Valenciano-Mendoza, Bernat Mora-Maltas, Hibai López-González, José M. Menchón, Fernando Fernández-Aranda

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

20 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Contribution of sex on the underlying mechanism of the gambling disorder severity'. Junts formen un fingerprint únic.

Psychology