Contribution of physiological and morphological adjustments to drought resistance in two Mediterranean tree species

L. Serrano, J. Peñuelas

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    34 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Contribution of physiological and morphological adjustments to drought resistance in two Mediterranean tree species'. Junts formen un fingerprint únic.

    Agricultural and Biological Sciences