Construction corrupts: empirical evidence from a panel of 42 countries

Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-Gallo, Oriol Roca-Sagalés

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

22 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Construction corrupts: empirical evidence from a panel of 42 countries'. Junts formen un fingerprint únic.

Economics, Econometrics and Finance