Connecting the microscopic depolarizing origin of samples with macroscopic measures of the Indices of Polarimetric Purity

Mónica Canabal-Carbia*, Irene Estévez, Esther Nabadda, Enrique Garcia-Caurel, J. J. Gil, Razvigor Ossikovski, Andrés Márquez, Ignacio Moreno, Juan Campos, Angel Lizana

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)
1 Descàrregues (Pure)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Connecting the microscopic depolarizing origin of samples with macroscopic measures of the Indices of Polarimetric Purity'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Chemistry

Physics

Keyphrases