Conceptualisation of rights and meta-rule of law for the web of data

Pompeu Casanovas

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Conceptualisation of rights and meta-rule of law for the web of data'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Computer Science