Combining emotion regulation and mindfulness skills for preventing depression relapse: a randomized-controlled study.

M Elices, Joaquim Soler, A Feliu-Soler, Cristina Carmona, T Tiana, JC Pascual, Azucena García Palacios, E Álvarez

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

14 Cites (Scopus)

Com citar-ho