Clusters of transcription-coupled repair in the human genome

Jordi Surrallés, María J. Ramírez, Ricard Marcos, Adayapalam T. Natarajan, Leon H.F. Mullenders

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

33 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Clusters of transcription-coupled repair in the human genome'. Junts formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology