Cloud-based urgent computing for forest fire spread prediction

Edigley Fraga*, Ana Cortes Fite, T. Margalef, Porfidio Hernandez Bude, Carlos Carrillo Jordan

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

1 Citació (Scopus)
1 Descàrregues (Pure)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Cloud-based urgent computing for forest fire spread prediction'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science

INIS

Engineering

Material Science

Chemical Engineering

Keyphrases