Clinical And Plantar Fascial Morphologic Changes After Proximal Medial Gastrocnemius Release Treatment of Recalcitrant Plantar Fasciitis

Alberto Ginés-Cespedosa*, Ignacio Wormull Ugarte, Jesus Ares-Vidal, Alberto Solano-Lopez, Daniel Bianco Adames, Carlo Gamba

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resultats de la cerca