Climatic temperature controls the geographical patterns of coastal marshes greenhouse gases emissions over China

Josep Peñuelas, Xiaofei Li, Jordi Sardans i Galobart, Lijun Hou, Min Liu, Chaobin Xu

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    11 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Climatic temperature controls the geographical patterns of coastal marshes greenhouse gases emissions over China'. Junts formen un fingerprint únic.

    Earth and Planetary Sciences