Classification of invariant valuations on the quaternionic plane

Andreas Bernig, Gil Solanes

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

15 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Classification of invariant valuations on the quaternionic plane'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics