Children's use of time and traditional ecological learning. A case study in two Amazonian indigenous societies

Isabel Ruiz-Mallén, Carla Morsello, Victoria Reyes-García, Renata Barros Marcondes De Faria

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

20 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Children's use of time and traditional ecological learning. A case study in two Amazonian indigenous societies'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Social Sciences