Characterization and measurement of a nonequilibrium temperature-like variable in irreversible thermodynamics

Roberto Luzzi, Áurea R. Vasconcellos, Jose Casas-Vazquez, David Jou

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

46 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Characterization and measurement of a nonequilibrium temperature-like variable in irreversible thermodynamics'. Junts formen un fingerprint únic.

Physics