Central configurations of the 4-body problem with masses m<inf>1</inf> = m<inf>2</inf> &gt; m<inf>3</inf> = m<inf>4</inf> = m &gt; 0 and m small

Montserrat Corbera, Jaume Llibre

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

11 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Central configurations of the 4-body problem with masses m<inf>1</inf> = m<inf>2</inf> &gt; m<inf>3</inf> = m<inf>4</inf> = m &gt; 0 and m small'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics