Canonical metrics on holomorphic Courant algebroids

Mario Garcia-Fernandez*, Roberto Rubio*, Carlos Shahbazi, Carl Tipler

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

14 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Canonical metrics on holomorphic Courant algebroids'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics