Ca(BH4)2 + MgH2: Desorption reaction and role of Mg on its reversibility

Christian Bonatto Minella, Claudio Pistidda, Sebastiano Garroni, Pau Nolis, Maria Dolors Baró, Oliver Gutfleisch, Thomas Klassen, Rüdiger Bormann, Martin Dornheim

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

35 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Ca(BH4)2 + MgH2: Desorption reaction and role of Mg on its reversibility'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science