C-Allylation of L-Ascorbic Acid under Palladium(0) Catalysis

Marcial Moreno-Manas, Roser Pleixats, Mercè Villarroya

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

24 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'C-Allylation of L-Ascorbic Acid under Palladium(0) Catalysis'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry