Business Requirements for Legal Knowledge Graph: the LYNX Platform: The LYNX Platform

Jorge Gonzalez Conejero*, Pompeu Casanovas Romeu, Emma Teodoro Martinez

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Business Requirements for Legal Knowledge Graph: the LYNX Platform: The LYNX Platform'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science