Building-integrated agriculture: A first assessment of aerobiological air quality in rooftop greenhouses (i-RTGs)

Mireia Ercilla-Montserrat, Rebeca Izquierdo, Jordina Belmonte, Juan Ignacio Montero, Pere Muñoz, Concepción De Linares, Joan Rieradevall

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

27 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Building-integrated agriculture: A first assessment of aerobiological air quality in rooftop greenhouses (i-RTGs)'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences