Bringing Secessionism into the Mainstream: The 2012 Regional Election in Catalonia

Guillem Rico, Robert Liñeira

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecerca

49 Cites (Scopus)
1 Descàrregues (Pure)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Bringing Secessionism into the Mainstream: The 2012 Regional Election in Catalonia'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Social Sciences

Keyphrases