Biochemical characterization, cDNA cloning, and molecular modeling of araujiain aII, a papain-like cysteine protease from Araujia angustifolia latex

Walter D. Obregón, Daniela Lufrano, Constanza S. Liggieri, Sebastián A. Trejo, Sandra E. Vairo-Cavalli, Francesc X. Avilés, Nora S. Priolo

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

1 Citació (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Biochemical characterization, cDNA cloning, and molecular modeling of araujiain aII, a papain-like cysteine protease from Araujia angustifolia latex'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology