Banding patterns of the chromosomes of Presbytis cristatus pyrrhus and P. obscurus

M. Ponsà, L. E.M. De Boer, J. Egozcue

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    17 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Banding patterns of the chromosomes of Presbytis cristatus pyrrhus and P. obscurus'. Junts formen un fingerprint únic.

    Agricultural and Biological Sciences