Arnaldi de Villanova, Introductio in librum {Ioachim} "De semine scripturarum", Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton, curante Josep Perarnau (Corpus Scriptorum Cataloniae, Series A: Scriptores. Arnaldi de Vilanova Opera Theologica Omnia, III), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Catalunya, Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, 2004, 214 pàgines

Sortida de recercaRecerca

Idioma originalCatalan
Pàgines (de-a)575-577
RevistaArxiu de textos catalans antics
Número d'incidència23/24
Estat de la publicacióPublicada - 1 de gen. 2005

Citeu això