Aplicació d'una xarxa neuronal artificial per donar suport a l'operació de plantes en la indústria de les aigües residuals

Producció científica: Contribució a una revistaArticleDivulgació

Resum

En els últims anys, l'aparició del paradigma Indústria 4.0, així com l'ús de la intel·ligència artificial i especialment de les xarxes neuronals, està impulsant un canvi en la forma d'entendre i d'actuar amb diferents processos industrials. En aquest aspecte, algunes línies d'investigació proposen l'ús de les xarxes neuronals en el desenvolupament d'elements de control atesa la seva capacitat per modelar sistemes no lineals i d'alta complexitat. D'aquesta manera, una xarxa neuronal és capaç de modelar el comportament de processos difícils d'abordar mitjançant processos de control convencional.
Títol traduït de la contribucióAplicación de una red neuronal artificial para dar soporte a la operación de plantas en la industria de las aguas residuales
Idioma originalCatalan
RevistaUAB Divulga
Estat de la publicacióPublicada - 2020

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Aplicació d'una xarxa neuronal artificial per donar suport a l'operació de plantes en la indústria de les aigües residuals'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho