Animal models of PTSD: Comparison of the neuroendocrine and behavioral sequelae of immobilization and a modified single prolonged stress procedure that includes immobilization

María Sanchís-Ollé, Xavier Belda, Humberto Gagliano, Joan Visa, Roser Nadal, Antonio Armario*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

1 Citació (Scopus)
Filtre
Acabat

Resultats de la cerca