Analysis and improvement of map-reduce data distribution in read mapping applications

A. Espinosa, P. Hernandez, J. C. Moure, J. Protasio, A. Ripoll

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Analysis and improvement of map-reduce data distribution in read mapping applications'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science