An upper bound of the index of an equilibrium point in the plane

Jaume Llibre, José Martínez-Alfaro

Sortida de recercaRecercarevisió per companys

1 Citació (Scopus)

Resum

We give an upper bound of the index of an isolated equilibrium point of a C 1 vector field in the plane. The vector field is decomposed in gradient and Hamiltonian components. This decomposition is related with the Loewner vector field. Associated to this decomposition we consider the set Π where the gradient and Hamiltonian components are linearly dependent. The number of branches of Π starting at the equilibrium point determines the upper bound of the index. © 2012 Elsevier Inc.
Idioma originalEnglish
Pàgines (de-a)2460-2473
RevistaJournal of Differential Equations
Volum253
Número d'incidència8
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 15 d’oct. 2012

Empremta digital Navegar pels temes de recerca de 'An upper bound of the index of an equilibrium point in the plane'. Junts formen una empremta única.

Citeu això