An unusual clinical presentation of bilateral schizencephaly

M. Avellanet, R. M. Mirapeix, D. Escudero, C. Riera, J. M. Domenech-Mateu

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'An unusual clinical presentation of bilateral schizencephaly'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry

INIS

Neuroscience

Keyphrases

Psychology