Anàlisi dels serveis ecosistèmics de la província de Barcelona i proposta d’una infraestructura verda, en el marc del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (SITxell).

Corina Basnou, Francesc Baro Porras, Johannes Langemeyer , Gómez Baggethun Erik, R.A. Guàrdia, Joan Pino Vilalta, J. Vayreda

Producció científica: Llibre/InformeLlibreRecerca

Títol traduït de la contribucióAnalysis of the ecosystem services of the province of Barcelona and proposal of a green infrastructure, within the framework of the Territorial Information System of the Network of Free Spaces (SITxell).
Idioma originalCatalan
ComissióDiputació de Barcelona
Estat de la publicacióPublicada - 2016

Com citar-ho