Alkenone abundance and its relationship to the coccolithophore assemblage in Gulf of California surface waters

E. Malinverno, F. G. Prahl*, B. N. Popp, P. Ziveri

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

17 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Alkenone abundance and its relationship to the coccolithophore assemblage in Gulf of California surface waters'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences