Algebraic limit cycles bifurcating from algebraic ovals of quadratic centers

Jaume Llibre, Yun Tian

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecerca

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Algebraic limit cycles bifurcating from algebraic ovals of quadratic centers'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics

INIS

Keyphrases