Adenovirus hepatitis in a boa constrictor (Boa constrictor)

A. Ramis, H. Fernández-Bellon, N. Majó, A. Martínez-Silvestre, K. Latimer, R. Campagnoli

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    26 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Adenovirus hepatitis in a boa constrictor (Boa constrictor)'. Junts formen un fingerprint únic.

    Veterinary Science and Veterinary Medicine