Acute effects of ethanol on mineral metabolism and trabecular bone in Sprague-Dawley rats

A. Diez, S. Serrano, J. Cucurull, L. L. Mariñoso, J. Bosch, J. Puig, X. Nogués, J. Aubia

Sortida de recercaRecercarevisió per companys

21 Cites (Scopus)

Empremta digital Navegar pels temes de recerca de 'Acute effects of ethanol on mineral metabolism and trabecular bone in Sprague-Dawley rats'. Junts formen una empremta única.

Medicina y ciencias biológicas