Accuracy and reliability of pulse oximetry at different arterial carbon dioxide pressure levels

X. Muñoz*, F. Torres, G. Sampol, J. Rios, S. Martí, E. Escrich

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

23 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Accuracy and reliability of pulse oximetry at different arterial carbon dioxide pressure levels'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Nursing and Health Professions

Keyphrases