Accounting for trait variability and coordination in predictions of drought-induced range shifts in woody plants

Jordi Martínez-Vilalta*, Raúl García-Valdés, Alistair Jump, Albert Vilà-Cabrera, Maurizio Mencuccini

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticle de revisióRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Accounting for trait variability and coordination in predictions of drought-induced range shifts in woody plants'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases