A taxonomic revision of the genus Dioicomyces (Laboulbeniales)

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

7 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A taxonomic revision of the genus Dioicomyces (Laboulbeniales)'. Junts formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences