A smart noise- and RTN-removal method for parameter extraction of CMOS aging compact models

Javier Diaz-Fortuny, Javier Martin-Martinez, Rosana Rodriguez, Rafael Castro-Lopez, Elisenda Roca, Francisco V. Fernandez, Montserrat Nafria

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecerca

4 Cites (Scopus)
1 Descàrregues (Pure)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A smart noise- and RTN-removal method for parameter extraction of CMOS aging compact models'. Junts formen un fingerprint únic.

Material Science

Engineering

Computer Science