A multi-year study of rainfall and soil water controls on Scots pine transpiration under Mediterranean mountain conditions

P. Llorens*, R. Poyatos, J. Latron, J. Delgado, I. Oliveras, F. Gallart

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

46 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A multi-year study of rainfall and soil water controls on Scots pine transpiration under Mediterranean mountain conditions'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences