A data set for fuzzy colour naming

  Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

  39 Cites (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'A data set for fuzzy colour naming'. Junts formen un fingerprint únic.

  Computer Science

  Mathematics

  Psychology

  Arts and Humanities