A computational study on the role of chiral N-oxides in enantioselective Pauson-Khand reactions

Torstein Fjermestad, Miquel A. Pericàs, Feliu Maseras

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

14 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A computational study on the role of chiral N-oxides in enantioselective Pauson-Khand reactions'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry