A 15-μW 105-dB 1.8-Vpp potentiostatic delta-sigma modulator for wearable electrochemical transducers in 65-nm CMOS technology

Joan Aymerich, Augusto Marquez, Xavier Munoz-Berbel, F. Javier Del Campo, Gonzalo Guirado, Lluis Teres, Francisco Serra-Graells, Michele Dei*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

14 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A 15-μW 105-dB 1.8-Vpp potentiostatic delta-sigma modulator for wearable electrochemical transducers in 65-nm CMOS technology'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering

INIS

Keyphrases