A 11.7-Mb paracentric inversion in chromosome 1q detected in prenatal diagnosis associated with familial intellectual disability

Maria A. Rigola, Neus Baena, Vicenç Català, Iris Lozano, Elisabet Gabau, Miriam Guitart, Carmen Fuster

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A 11.7-Mb paracentric inversion in chromosome 1q detected in prenatal diagnosis associated with familial intellectual disability'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology