2009-1-FR1-LEO04-07319. Formateurs des professionnels de santé en Europe: Quelles qualifications. Quelles compétences

M. Teixidor, Esteban Pont Barcelo, J. Tejada, P. Jurado, Antonio Navio, C. Ruiz, O. Mas, Patricia Olmos

Producció científica: Llibre/InformeInforme oficial

Resultats de la cerca