Δ = 1/2 and ∈′/∈ in large-N<inf>c</inf> QCD

Thomas Hambye, Santiago Peris, Eduardo De Rafael

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

1 Citació (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Δ = 1/2 and ∈′/∈ in large-N<inf>c</inf> QCD'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences

Mathematics