Xarxa de ciutat i innovació teconlògica a l'Arc Mediterrani Nord-Occidental

Detalls del projecte

Description

El projecte s'emmarca en la trajectòria de l'equip investigador entorn a la configuració de la xarxa urbana de l'Arc Mediterrani Nord-Occidental.
- Aquest àmbit geo-econòmic, reconegut en nombrosos estudis i també per la mateixa Unió Europea, està format - a efectes de la nostra recerca- per territoris de Catalunya, Aragó, el País Valencià (a l'estat espanyol), i Llenguadoc-Rosselló, i Migdia-Pirineus (a l'estat francès). Gairebé tots ells -amb l'excepció del País Valencià- configuren des del 2004 l'àmbit institucionalitzat de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. L'anàlisi conjunta contribueix a l'objectiu de la Unió Europea d'aprofundir en les relacions transregionals i transfrontereres, com a fórmula necessària per millorar la cohesió europea.
-La xarxa de ciutats configura l'esquelet que vertebra el conjunt del territori: acull la major part de la població, de l'activitat econòmica, les institucions i els serveis. D'aquesta manera, esdevé el principal motor del territori. El seu millor coneixement pot donar lloc a l'aportació de propostes que millorin les capacitats del conjunt del sistema urbà, i de retruc, el potencial de tot el territori.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització6/12/075/12/08