Valoració de l'impacte causat per la introducció del pi "Pinus caribaea" sobre la fauna d'artròpodes a la sabana venezolana

  • Bach Piella, Carmen (Investigador/a principal)
  • Barrientos Alfageme, José-Antonio (Investigador/a)
  • Bulla, Luis (Investigador/a)
  • Candía, Rubén (Investigador/a)
  • Moya Laraño, Jordi (Investigador/a)
  • Nohega, Renato (Investigador/a)
  • Rodríguez Santana, Rafael (Investigador/a)
  • Señedo, Aragua (Investigador/a)
  • Vicente Gomez, Cristina (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

a) Determinar la composició de la fauna d'artròpodes en una sabana venezolana. Com que aquest objectiu és molt ample i no es pot asolir amb l'equip investigador, es proposen només un quants ordres taxonòmics dels quals hi ha especialistes en el grup de recerca i que comprenen: els ordres d'Aràcnids, un de Crustacis, dos de Myriapods i 9 (alguns sols parcialment) de Hexàpodes; b) determinar l'origen i la composició de la fauna d'artròpodes en un bosc de pi que s'ha introduit a la sabana; c) examinar l'efecte que la introducció del pi produeix a la fauna d'artròpodes de la sabana (naturalment referit sempre a l'estudi dels grups enumerats en el primer apartat); d) comprovar com és capaç de recuperar-se la sabana després d'haver tal·lat els pins, tant en l'aspecte faunístic com en el biològic; e) comparar les dades obtingudes de la fauna artropodiana del pi i de la sabana de recuperació amb els de la sabana natural; i f) treure les conclusions pertinents
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/9531/03/99

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.