Una anàlisi microeconòmica de l'estructura organitzativa de l'empresa espanyola

 • Serra Ramoneda, Antoni (Investigador/a principal)
 • Surroca Aguilar, Jorge (Becari/a)
 • Bou Ysàs, Silvia (Investigador/a contractat/da)
 • Ciarreta Antunano, Aitor (Investigador/a contractat/da)
 • Gispert Pellicer, Carles (Investigador/a contractat/da)
 • Orgaz Guerrero, M. Nieves (Investigador/a contractat/da)
 • Criado, Josep R (Investigador/a contractat/da)
 • Santamaria Sanchez, Luis (Investigador/a contractat/da)
 • Van Hemmen, Stefan Felix (Investigador/a contractat/da)
 • Garcia Cestona, Miguel Angel (Investigador/a)
 • Jansson Nordqvist, Eva (Investigador/a)
 • Ortin Angel, Pedro (Investigador/a)
 • Crespí Cladera, Rafel (Investigador/a)
 • Fernández Ruíz, Jorge (Investigador/a)
 • Salas, V. (Investigador/a)

  Detalls del projecte

  Description

  Aquest programa d'investigació té com nucli d'estudi l'empresa espanyola i aborda des d'una perspectiva microeconòmica els diferents factors organitzatius que poden afavorir la seva competitivitat, combinant per a això les anàlisis empíriques amb l'ús de models teòrics contrastats ja en l'anàlisi econòmica. L'eficiència i competitivitat de les nostres empreses vénen condicionades,entre altres factors, per les solucions organitzatives que les pròpies empreses adopten per a la seva configuració interna, així com pel marc legal on desenvolupen les seves activitats i, de forma especial, per les regulacions relacionades amb els mercats financer i laboral. És aquesta complexitat la qual ha motivat en el passat el desenvolupament de diverses línies d'investigació complementàries, que aquest projecte planteja continuar i estendre amb l'anàlisi d'altres aspectes relacionats. En concret, proposem seguir aprofundint en les conseqüències que sobre l'eficiència empresarial tenen les diferents estructures de finançament i govern empresarial, la gestió de recursos humans o la protecció que el marc legal ofereix als creditors. Per altra banda, pretenem estendre la nostra anàlisi a temes com l'organització de les activitats d'investigació i desenvolupament, o la implantació de canvis organitzatius que permetin a l'empresa la seva millor adaptació als importants canvis tecnològics que deuen afrontar actualment
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització28/12/0127/12/04

  Socis col·laboradors

  • Universitat de les Illes Balears (UIB)
  • Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (guia)

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.