Tratamientos de conservación de los materiales de construcción de la ciudad púnico-romana de lixus (no marrueccos).

  • Gomez Gras, David Manuel (Investigador/a principal)
  • Cordomí, M. Corbella (Investigador/a)
  • Martín Martín, Juan Diego (Investigador/a)
  • Navarro Ezquerra, Maria Antonia (Investigador/a)
  • Zoghlami , Karima (Investigador/a)
  • Simón Rincón, Eva (Investigador/a)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry