Transplantament autòleg de condrocits cultivats in vitro a una matriu biocompatible, emprant com a tècnica quirúrgica l'artroscopia

 • Godia Casablancas, Francesc (Investigador/a principal)
 • Farre Crespo, Jordi (Becari/a)
 • Rodríguez Bago, Julio (Becari/a)
 • Soley Astals, Albert (Becari/a)
 • Aguilera Vicario, Jose Maria (Investigador/a)
 • Barrachina Pérez, Jose (Investigador/a)
 • Fàbregas Batlle, Pere Jordi (Investigador/a)
 • Ferrer Alegre, Pau (Investigador/a)
 • Gracia Blanco, Juan Antonio De (Investigador/a)
 • Granell Escobar, Fernando Angel (Investigador/a)
 • Nebot Cegarra, Josep (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte presentat estudia el desenvolupament de tècniques de transplantament autòleg de condròcits per al tractament de lesions articulars. Aquest estudi es realitza a partir de biòpsies arstroscòpiques de teixit sa i de medul·la òssia, on es troben els precursors dels condròcits. La reparació del cartílag s'orienta a la utilització de matrius cel·lulars dissenyades per enginyeria de teixits que serveixen per a donar suport a cèl·lules progenitores de condròcits i factors de creixement dintre del defecte tisular. L'enginyeria de teixits permetrà desenvolupar alternatives a les tècniques convencionals de reparació, combinant cèl·lules, biomaterials i biofactores en elements que després poden ser implantats quirúrgicament en lesions del cartílag i que permetin la seva òptima regeneració. Dintre d'aquest apartat s'estudiarà l'evolució en el desenvolupament del cartílag in vivo i in vitro amb l'objectiu de conèixer la seqüència d'esdeveniments moleculars i químics claus en la diferenciació dels precursors somàtics o cèl·lules mare adultes en condròcits. Finalment, es pretén elaborar una matriu tridimensional que permeti el seu trasplantament amb tècniques artroscòpiques no invasives, amb el consegüent benefici per als pacients quant a comfortabilitat, menor cost de les intervencions i dels costos associats a la recuperació, la qual cosa ha de permetre l'accés d'aquestes tècniques a un major nombre d'afectats per aquest tipus de lesions.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0413/12/05

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.